Portal formacion profesional de la junta de andalucia

Mükemmel İcatlar | #1

Endülüs Bilgi Ajansı Değerlendirme ve Akreditasyon Müdürlüğünün, Endülüs üniversitelerinin merkezlerinde uygulanan kalite güvence sistemlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi için son başvuru tarihlerini ve sunum yerini onaylayan kararı Devamını oku …

Endülüs Bilgi Ajansı, Değerlendirme ve Akreditasyon Müdürlüğü’nün Değerlendirme ve Akreditasyon Müdürlüğü Hizmet Tüzüğünü onaylayan 5 Nisan 2021 tarihli kararıDevamı …

IBN AL AWWAN: Contributos para o desvolvimento da

Sonuç olarak CamBio, projenin gelişmiş öğretim ve ESHE’ye adaptasyon potansiyelinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 2012-2016 Stratejik Planında yer alan altı eylem yolu belirlemiştir: i) altyapıların ve çalışma alanlarının inşası ve adaptasyonu programı; ii) yeni becerilerin tanımlanması ve geliştirilmesi programı; iii) uluslararası hareketliliğin teşvik edilmesi programı; iv) istihdam edilebilirliğin ve girişimciliğin teşvik edilmesi programı; v) CEI CamBio-Mesleki Eğitim stratejisi; ve, vi) istihdam edilebilirliğin ve sürekli öğrenmenin teşvik edilmesi programı.

Öğretimin iyileştirilmesi ve ESHE’ye uyum sağlanmasına yönelik bu politikaları destekleyen yönetim yapısı, CEI CamBio Konsorsiyumu bünyesindeki Mükemmellik ve Akademik Koordinasyon alanları olacak, ancak bazılarına Yaratıcılık ve Yenilik, Uluslararasılaşma ve Girişimcilik ve İstihdam Alanları aktif olarak katılacaktır.

Bu alanlar, yüksek lisans ve doktoralarla ilgili olarak öğretim, yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili tüm konularda Escuela Internacional de Doctorado en Estudios Medio Ambientales (EID-EMA) ile koordinasyon içinde hareket edecektir.

Çiftlikteki evcil hayvanlar

Junta de Andalucía Bölgesel Hükümeti Turizm, Yenileme, Adalet ve Yerel Yönetim Bakanlığı, krizin üstesinden gelmek için Endülüs Bölgesel Hükümeti’ndeki (Bölgesel Turizm Bakanlığı ve Turismo Andaluz) farklı organizasyonel yapılardan Pazarlama, İletişim, İstatistik ve Büyük Veri gibi farklı departmanlardan uzmanlar atayarak bir görev gücü oluşturmuştur.

Endülüs Bölgesel Hükümeti, 2020 yılına kadar bölgedeki turizmin olası gelişimine ilişkin ilk tahminlerin sonuçlarına dayanan ve 300 milyon € tahsis edilen bir Acil Durum Planı hazırlamıştır.

1. Mali ve müteahhitlik teşvikleri, şirketler için finansman ve likidite planları dahil olmak üzere SEKTÖRÜN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE YENİDEN AKTİVASYONU STRATEJİSİ. Sektör üzerinde 244 milyon avroluk doğrudan bir etki ve Endülüs ekonomisi üzerinde 747 milyon avroluk tahmini bir küresel etki öngörmektedir.

2. İç turizmin yeniden canlandırılmasının ana odak noktası olduğu Endülüs MARKA STRATEJİSİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, hem Endülüs hem de İspanya’nın geri kalanı (tanıtım ve iletişime 3 milyon yatırımla), medya kampanyaları iletişimi ve sosyal ağlar (4,4 milyon avro), uluslararası turizm etkinliklerine katılım (1,4 milyon) ve tur operatörleri ve havayolları ile ittifakların güçlendirilmesi. Yatırımların bir kısmı mevcut ERDF’den karşılanacaktır.

Ipis, mga ipis sa loob nang bahay

Günümüzde, 15 ila 24 yaş arasındaki 7,5 milyon Avrupalı genç şu anda İstihdam, Eğitim veya Öğretimde yer almamaktadır (NEET’ler). ‘Kayıp nesil’ ihtimali, AB kurumlarını ve hükümetlerini, işletmeleri ve her düzeydeki sosyal ortakları genç işsizliği sorununu ele almaya çağırmaktadır.

GOJOBGO, hareketlilik programlarına katılan ve hem iş bulma hem de hareketlilik deneyimlerinin mesleki profilleri üzerindeki katma değerinden faydalanma konusunda zorluklarla karşılaşan gençlerin istihdamına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

EUROYOUTH – 2002 yılında kurulan EUROYOUTH, tasarımdan uygulamaya ve değerlendirmeye kadar proje yönetiminin yanı sıra eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda da uzmanlaşmıştır. Avrupa İşbirliği, girişimler ve kalkınma projelerinin yanı sıra işgücü piyasası, istihdam(sızlık), gençlik, cinsiyet eşitliği, proje yönetimi, mesleki oryantasyon, staj, özel ders/mentörlük gibi konularda danışman ve stratejik ortağız.